Track: softver marke Zuffellato

Kompanija Zuffellato je aktivna na IT polju od 1975. Zahvaljujući svojem know-how segmentu, kompanija se specijalizovala u izradi personalizovanih i integrisanih softvera.

Kompanija Zuffellato je italijansko preduzeće koje razvija i prodaje IT rešenja za praćenje porekla i sledljivost hrane za kompanije iz sektora poljoprivredne i prehrambene industrije.

Istražujemo, projektujemo i razvijamo softvere i aplikacije koji uvode visok stepen automatizacije u poslovne procese.

Naši proizvodi su usklađeni sa posebnim zahtevima klijenata i savršeno se uklapaju u operativne metodologije u upotrebi u okviru kompanija.

Naše softvere odlikuje izuzetan stepen integrisanosti, visoke performanse, jednostavnost i laka upotreba.

Zahvaljujući tradiciji dugoj preko 40 godina rada i sticanja iskustva, kompanija Zuffellato je danas pouzdan i visoko stručan tehnološki partner.

“Zajedno sa klijentom istražujemo, projektujemo i razvijamo rešenja koja mogu da se prilagode njegovim operativnim metodologijama i zahvaljujući kojima može da širi svoje prisustvo na tržištu”.
Enrico Zuffellato, CEO Zuffellato

NAŠA MISIJA

Pojednostavljenje pristupa prehrambenom sektoru:
• kako bi naši klijenti mogli lakše da se posvete svojem poslu i da pritom ne moraju da se istovremeno bave i složenim IT sistemima
• kako bi naši klijenti mogli da osvajaju nova tržišta upravo preko dinamičnog i fleksibilnog rešenja kao što je TRACK

INŽENJERING

Inženjering kompanije Zuffellato obuhvata brojne sektore prehrambene industrije i svi imaju zajedničkog imenitelja:

garanciju operativne metodologije koja obezbeđuje stručnost i profesionalnost i pružanje kompletne usluge prema potrebama klijenta.

  • Sagledavanje i razumevanje potreba
  • Analiza proizvodnih faza
  • Definisanje radnih zadataka
  • Projektovanje i integrisanje
  • Obrazovanje, održavanje i asistencija

INOVACIJA I EKSPERIMENTISANJE

Konstantna pažnja usmerena ka inovaciji i eksperimentisanju čini sastavni deo aktivnosti kompanije Zuffellato, zahvaljujući stalnoj saradnji sa istraživačkim centrima na univerzitetima i učešću u međunarodnim ICT projektima.

Naše aktuelno interesovanje je, pre svega, okrenuto ka optimizaciji efikasnosti procesa i ka sertifikovanju proizvodnog kvaliteta, a u cilju podizanja sigurnosti i bezbednosti informatičkih rešenja.

European Commission-Horizon 2020
European Union funding for Research and Innovation

Bogato iskustvo kompanije Zuffellato Computers na polju sledljivosti prehrambenih proizvoda, zajedno sa feedback segmentom naših klijenta, dodatno su nas usmerili ka novom zahtevu tržišta: prehrambena industrija ne raspolaže integrisanim sistemom koji bi garantovao punu sledljivost tokom celokupnog proizvodnog lanca. Krajnji korisnici, s druge strane, su već godinama unazad sve više podložni raznim prehrambenim alergijama pa je samim tim i sve veća pažnja usmerena ka poreklu i sastavu namirnica.
Upravo u tom kontekstu kompanija Zuffellato Computers radi na razvoju integrisanih rešenja koja bi mogla da istovremeno zadovolje kako potrebe industrije tako i zahteve krajnjih potrošača. Ovo novo tehnološko rešenje, koje podrazumeva i upotrebu rfID za sledljivost i nadgledanje temperature proizvoda omogućava da se u realnom vremenu nadgleda poreklo hrane tokom celokupnog proizvodnog procesa, po pristupačnim cenama i na efikasan način.
Platforma BIG DATA će sadržati sve informacije kako u vezi sa logistikom tako i u vezi sa nadgledanjem temperature i sledljivosti proizvoda, uz mogućnost real-time konsultacija sa svim dobavljačima.

INTERNACIONALIZACIJA

NAPREDNE TEHNOLGIJE ZA SLEDLJIVOST HRANE I BEZBEDNOST PROIZVODNOG LANCA U EVROPI

Projekat ima za cilj internacionalizaciju softvera Track za sledljivost prehrambenih proizvoda preko strukturisanog pristupa izvoznom programu u dve inostrane zemlje: Poljska i Srbija.
Glavni ciljevi projekta su sledeći:

  • jačenje organizacionih i upravljačkih kapaciteta kompanija u cilju izlaska na inostrana tržišta;
  • razvoj pristupa inostranom tržištu, polazeći od analize Sistema Zemlje, uz definisanje ciljnih klijenata i ključnih zahteva;
  • stvaranje mreže komercijalnih partnera i potpisivanje sporazuma sa inostranim IT partnerima (pretežno VAr) i sa granskim udruženjima iz prehramebene industrije;

POR-FESR 2014-2020 – Asse 3 Konkurentnost i atraktivnost proizvodnog sistema – Akcija 3.4.1.